40+

Predavača

300+

Učesnika

6+

Sesija

19-22. septembar Prvi Kongres Udruženja pedijatara Crne Gore

Detaljnije

Posebna mi je čast da vas obavijestim da će Prvi Kongres Udruženja pedijatara Crne Gore sa međunarodnim učešćem biti održan u Budvi, u Kongresnom centru hotela Avala, od 19 do 22. septembra 2024. godine.

Udruženje pedijatra Crne Gore kao krovna stručna organizacija koja okuplja sve crnogorske pedijatre, inicijator je i aktivni učesnik kontinuirane medicinske edukacije, a ima za cilj da bude nosilac napretka stručne i naučne misli i pokretač unapređenja kliničke prakse kroz sva tri nivoa zdravstvene zaštite djeteta u Crnoj Gori.

PDF

Naši istaknuti Predavači

Smeštaj Hotel Avala